Астрономия

Енциклопедия

Ал Бируни

Абу Райхан Мухамад ибн Ахмад ал Бируни (973-ок. 1050) е средноазиатски учен енциклопедист. Занимава се с математика, астрономия, география, физика, медицина, геология, философия, история, етнография. Хелиоцентрист. Изказва идеи за цикличността на историческия процес.

Енциклопедия

Албедо

Албедо е величина, характеризираща способността на повърхност да отразява падащ върху нея поток от електромагнагнитно лъчение или частици. Тя е равна на отношението на отразения към падналия поток.

Енциклопедия

Александър Александрович Михайлов

Александър Александрович Михайлов (1888-1983) е руски астроном, академик (1964). Приноси в областта на гравиметрията, небесната механика и др. Източници „Българска енциклопедия“. Труд. 2002

Енциклопедия

Андрей Борисович Северни

Андрей Борисович Северни (1913-87) е руски астрофизик, академик (1968). Работи в областта на теоретичната астрофизика и физиката на Слънцето. Източници „Българска енциклопедия А-Я“. Труд. 2002

Енциклопедия

Аномалистичен период

Аномалистичен период е периода между 2 последователни преминавания на космично тяло през перицентъра на орбитата му.

Енциклопедия

Антъни Хюиш

Професор Антъни Хюиш е английски радиоастроном. Доказва (1954), че радиоизточниците с малки ъглови размери трябва да трептят поради преминаването на радиовълните, излъчени от тях, през междузвездната среда, която има различна плътност (аналогично на премигването на звездите поради преминаването на светлината им през нееднородната земна атмосфера). Използва този ефект за изследване на слънчевата корона, междупланетната и междузвездната… още »

Енциклопедия

Апсиди

Апсидите са точките от орбитата на едно космично тяло, движещо се около друго (централно), за които разстоянието между двете тела е най-голямо (апоцентър) или най-малко (перицентър). Според централното тяло – Слънце, Земя, Луна, звезда и т.н., апсидите са съответно афелий и перихелий, апогей и перигей, апоселений и периселений, апоастър и периастър и т.н.

Енциклопедия

Аристарх Самоски

Аристарх Самоски е старогръцки астроном, живял от около 320 до около 250 пр. н.е. Първият хелиоцентрист. Определя разстоянието от Земята до Слънцето и до Луната. Източници „Българска енциклопедия“. Труд. 2002

Енциклопедия

Арно Алан Пензиас

Арно Алан Пензиас е американски астрофизик. Пензиас и Робърт Уилсън провеждат радиоастрономични наблюдения, при които откриват (1965) космичното микровълново фоново лъчение и установяват, че то има дължина на вълната, съответстваща на дължината на вълната, излъчвана от абсолютно черно тяло с температура около 3 K. Това лъчение, наречено реликтово лъчение, се интерпретира като лъчението, възникнало след… още »

Енциклопедия

Артър Стенли Едингтън

Сър Артър Стенли Едингтън (1882-1944) е английски астроном, физик и математик, професор. Пръв предлага модел на звездите, намиращи се в лъчисто равновесие. Потвърждава (1919) отклонението на светлинния лъч в гравитационното поле на Слънцето, предсказано (1915-16) в общата теория на относителността от А. Айнщайн. Източници „Българска енциклопедия“. Труд. 2002