Енциклопедия

Енциклопедия

Абас I

Абас I (27 януари 1571 г., Казвин – 19 януари 1629 г., Исфахан) е шейх на Иран от 1587 г. до смъртта си. Произхожда от династията Сефевиди. Той укрепя централната власт, засилва ролята на гражданската бюрокрация. Абас развива централните райони на Иран, благодарение на експлоатацията на маргиналните области и завладените страни. Той премества столицата в Исфахан през… още »

Енциклопедия

Абасиди

Абасиди е арабска династия, която управлява Багдадския халифат от 750 до 1258 г. Основоположник на династията е Абул-Абас ас-Сафах. Той установява своята резиденция в ал-Хашим. След неговата смърт престолът е зает от брат му абу-Джаафар (754-775), наречен ал-Мансур (Победоносният) и считан за фактически създател на могъщата държава на абасидите. През 762 г. той основава новата… още »

Енциклопедия

Абисал

Абисал е екологичната зона в дълбоките части на водните басейни. За него е характерна липсата на светлина, постоянна температура (1-2 °С), соленост около 35 ‰, хидростатично налягане 30-60 МРа. Зонта е обитавана от абисалните животни.

Енциклопедия

Абисално дъно

Абисалното дъно е район, част от дъното на Световния океон и самостоятелна морфоструктура, разположена непосредствено след континенталното подножие. Намира се на дълбочина от около 3000-6000 m. Площ му се равнява на около 77 % от цялото океанското дъно. Изградено е основно от базалти, припокрити с дълбоководни морски утайки с малка дебелина. За района на Абасалното дъно… още »

Енциклопедия

Аблация

Геоморфология Аблацията представлява плоскостна ерозия и денудация, което включва процесите, свързани с отнасянето на изветрителните продукти. Глациологията В глациологията аблацията означава намаляване на масата на ледника или на снежната покривка, породено от стапяне, изпарение или механично отнасяне на леда, отчупване на айсберг и др.

Енциклопедия

Ал Бируни

Абу Райхан Мухамад ибн Ахмад ал Бируни (973-ок. 1050) е средноазиатски учен енциклопедист. Занимава се с математика, астрономия, география, физика, медицина, геология, философия, история, етнография. Хелиоцентрист. Изказва идеи за цикличността на историческия процес.

Енциклопедия

Албедо

Албедо е величина, характеризираща способността на повърхност да отразява падащ върху нея поток от електромагнагнитно лъчение или частици. Тя е равна на отношението на отразения към падналия поток.

Енциклопедия

Александър Александрович Михайлов

Александър Александрович Михайлов (1888-1983) е руски астроном, академик (1964). Приноси в областта на гравиметрията, небесната механика и др. Източници „Българска енциклопедия“. Труд. 2002

Енциклопедия

Аляска

Аляска е разположена в северозападната част на Северна Америка. През 1867 г. САЩ купили тези земи от Русия. Аляска е най-големият щат на САЩ, територията и е 1 530 693 кв. км. Щатът е заобиколен с водни басейни и само на изток има сухоземна граница с Канада. В Беринговия проток, отделящ Аляска от азиатската част… още »

Енциклопедия

Ангиля

Ангиля (Ангуила) е малка островна държава, британско владение, намираща се в Карибите. Освен едноименния остров на Ангиля (Ангуила) принадлежат и островите Дог, Скруб и Сомбреро. Всички те са коралови, с надморска височина до 65 м и имат тропичен-пасатен климат. Колонизирани са от британците през 1650 г. Днес островите са населени от негри и мулати (98%) и… още »