Абагар

Молитвеник, първата българска печатна книга. Съставена и печатана на кирилица в Рим през 1651 от Ф. Станиславов. Името произхожда от поместеното апокрифно послание на цар Абагар до Исус. Запазени са 5 екземпляра в чужбина и 1 в Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София.