Абай Кунанбаев

Казахски поет просветител, композитор. Роден е през 1845 г., а умира през 1904.Родоначалник на казахската писмена литература и на съвременния казахски литературен език. Лирична и сатирична поезия със социално-битова тематика.