Анацидитет

Липса на солна киселина в стомашния сок.