OpenMath

OpenMath представлява маркиращ език за описание на съдържанието на математически формули. Той може да се използва за предаване на семантична информация в съчетание с MathML, който е стандарт, основно фокусиращ се върху презентацията на формулите. За кодиране на OpenMath се използват XML и бинарен формат.

OpenMath може да се опише с помощта на две основни понятия:

OpenMath е разработен по време на серия от работни срещи и (предимно европейски) изследователски проекти, започнали през 1993 и продължаващи до днес. Стандартът OpenMath 1.0 е публикуван през февруари 2000 и ревизиран като OpenMath 1.1 през октомври 2002. Две години по-късно, през юни 2004, е оповествен стандартът OpenMath 2.0. OpenMath 1 определя основната архитектура на езика, докато OpenMath 2 се съсредоточава върху по-добра интеграция с XML формата и съвместимост между различни структури, както и допринася за либерализиране на речниците.

Усилията за развиване на OpenMath се управляват от така нарерчената OpenMath общност, която се намира в Хелзинки, Финландия. Общността включва автори на приложения, софтуерни специалисти, издатели. Членството е чрез покана от Комитета на управителите на общностите (Societies Executive Committee), който приветства лични номинации от хора, които прилагат OpenMath в изследванията или работата си. От 2007 насам Майкъл Колхейс е президент на общността.

Добре познатата формула за решенията на квадратно уравнение:

е представена в OpenMath формат по следния начин (използвана е репрезентация във форма на дърво, възлите на което са различни функционални елементи, например OMA за приложение на функция или OMV за променлива):

В дървовидното представяне на израза по-горе, елементи като например <OMS cd=“arith1″ name=“times“/>, представляват математически функции, приложени към своите изрази сестри, заедно с които представляват аргументи към OMA. Значението на елемента OMS се съдържа в атрибута cd, което е препратка към съответната дефиниция на функцията в речника, който от своя страна е зададен като URI в полето cdbase в най-близкия елемент, доминиращ съответния OMS елемент. В горния пример всички символи идват от речника за аритметични функции (arith1), с изключение на plusminus, който идва от нестандартен речник, поради което се налага указването на cdbase.

Речници за OpenMath

Речниците за OpenMath за структурирани XML документи, които дефинират математическите символи, използвани от OMS елементите в структурата на OpenMath обекти. OpenMath 2 не дава стриктни указания за съставянето на речници, а единствено определя изискванията за еднозначно определяне на OMS елементите. OpenMath предлага проста форма за XML кодиране, която задоволява указаните изисквания, и колекция от речници за някои области от математиката.

За по-разширени речници и като цяло за нетипични математически речници, форматът OMDoc разширява OpenMath, като добавя две нива: „твърдения“, включвайки структури като дефиниции, теореми, доказателства и примери, както и средства за връзка между тях; и „теоретично ниво“, където теорията е колекция от контекстуално свързани твърдения. Теориите в OMDoc са създадени така, че да бъдат съвместими с речниците за OpenMath, като също така могат да се свързват помежду си с определени типове релации.

Беше ли полезна тази статия?

Оцени я!

Среден рейтинг / 5. Брой гласове:

Ако намираш статията за полезна...

Последвай ни в социалните мрежи!

Съжаляваме, че тази статия не ти беше полезна!

Помогни ни да променим това!