Енциклопедия

Енциклопедия

Абдуктор (мускул)

Отвеждащ мускул (отвеждач).

Енциклопедия

Абдукция

Обикновено означава отвеждане на определена част от тялото (в повечето случаи крайник) от средната равнина на тялото. Също и завъртане на очния мускул в посока слепоочието.

Енциклопедия

Абе Кимифуса

Познат като Абе Кобо. Японски писател авангардист. Философски романи за отчуждението – „Жената в пясъците“, „Чуждо лице“, „Изгорената карта“, „Тайна среща“, пиеси, разкази.

Енциклопедия

Аберация

Отклонение от нормалния път, откление в хода на развитието или растежа. Например – хромозомна аберация, термин в генетиката и в медицината, обозначаващ отклонение от нормалния брой или морфология на хромозомите. Терминът намира приложение и в други науки като астрономия, физика и др.

Енциклопедия

Абеталипопротеинемия

Рецисивно автомно заболяване на метаболизма на липидите. Проявява се с нарушения в абсорбцията на липиди в червата, много ниско ниво на холестерол и почти липсващ LDL.

Енциклопедия

Абисал

Абисал е екологичната зона в дълбоките части на водните басейни. За него е характерна липсата на светлина, постоянна температура (1-2 °С), соленост около 35 ‰, хидростатично налягане 30-60 МРа. Зонта е обитавана от абисалните животни.

Енциклопедия

Абисално дъно

Абисалното дъно е район, част от дъното на Световния океон и самостоятелна морфоструктура, разположена непосредствено след континенталното подножие. Намира се на дълбочина от около 3000-6000 m. Площ му се равнява на около 77 % от цялото океанското дъно. Изградено е основно от базалти, припокрити с дълбоководни морски утайки с малка дебелина. За района на Абасалното дъно… още »

Енциклопедия

Аблацио

Отстраняване на част от тялото или орган, най-често по хирургичен път. Отнемането на материал от повърхността на даден обект. В медицината обикновено се използва в контекста на катетърната аблация на сърцето – общоприет и рутинно прилаган метод за лечение на голяма част от надкамерните сърдечни аритмии, както и на някои камерни аритмии.

Енциклопедия

Аблация

Геоморфология Аблацията представлява плоскостна ерозия и денудация, което включва процесите, свързани с отнасянето на изветрителните продукти. Глациологията В глациологията аблацията означава намаляване на масата на ледника или на снежната покривка, породено от стапяне, изпарение или механично отнасяне на леда, отчупване на айсберг и др.

Енциклопедия

Аблация

Oтстраняване на част от тялото или разрушаването на телесна функция свързана с определена телесна част. Обикновено се получава след болестен процес, операция или друго външно въздействие.