SASS

Sass (Syntactically Awesome Stylesheets) е език за каскадни шаблони, първоначално създаден от Хемптън Катлин и разработен от Натали Вейзенбаум. След първоначалните версии, Вейзенбаум и Крис Епщайн продължават да разширяват Sass със SassScript, прост скриптов език използван във Sass файловете.

Sass е предпроцесорен скриптов език, който се интерпретира или компилира в Cascading Style Sheets (CSS). В Sass се използва форматиране в блокове подобно на CSS. Използват се къдравите скоби за отделяне на блоковете код, както и точка и запетая за разделяне на командите в един блок. Кодът се запазва във файлове с разширения .sass и .scss. CSS3 съдържа серия от селектори и псевдоселектори, за групиране на прилаганите към тях правила.

Официалната имплементация на Sass e open-source и работи с Ruby; но съществуват и други имплементации включително с PHP, както и високо продуктивната имплементация с езика C наречена libSass. Има също така и Java имплементация, наречена JSass. Sass поддържа интеграция с Firefox разширението Firebug.

SassScript поддържа следните механизми: променливи, влагане, миксини, и селектор за наследяване.

Променливи

Sass дава възможност да се дефинират променливи. Променливите започват със знака за долар ($). Присвояването на стойност на променливата става чрез двуеточие (:).

SassScript поддържа четири типа данни:

Променливите могат да бъдат аргументи към или резултат от една или няколко възможни функции. По време на превода от Sass към Css стойностите на променливите се пренасят в изходния CSS документ.

Влагане

CSS поддържа логическо влагане, но код блоковете не могат да се влагат един в друг. Sass позволява влагане на кода да се вмъква едно в друго.

По-сложните типове влагания включват namespace влагане и родителски референции, които са дискутирани подробно в документацията на ss d

Миксини

CSS не поддържа миксини. Всяко повторение на код трябва да се повтаря на всяко едно място. Миксините са части от кода, които съдържат някаква валидна Sass команда. Когато миксина бъде извикан, върнатият резултат се добавя на нужното място. Миксините позволяват ефективен и чист код, за повторенията.

Цикли

Sass позволява итериране на променливите, използвайки @for, @each и @while, които могат да се използват за прилагане на различни стилови елементи с едни и същи имена на class или id.

Горният пример ще се компилира до:

Аргументи

Миксините също поддържат аргументи.

Наследяване на селектори

Докато CSS3 поддържа Document Object Model (DOM) йерархията, той няма да разреши наследяване на селектори. В Sass, наследяването е постигнато, чрез добавянето на линия вътре в блока код като се използва ключовата дума @extend и референцията на другия селектор. Атрибутите на наследявания селектор, се добавят към текущия.

Sass поддържа и множествено наследяване.

libSass

През 2012 на HTML5 Developer Conference, Хемтън Катлин, създателят на Sass, обявява версия 1.0 на libSass, open source C++ имплементация на Sass разработена от Катлин, Арън Луинг (Aaron Leung) и инженерния тим на Moovweb.

Целите на libSass дизайна са:

Беше ли полезна тази статия?

Оцени я!

Среден рейтинг / 5. Брой гласове:

Ако намираш статията за полезна...

Последвай ни в социалните мрежи!

Съжаляваме, че тази статия не ти беше полезна!

Помогни ни да променим това!