TeX

TeX (на гръцки: τέχ, началото на думата τέχνη– изкуство, наука) е компютърен език за набиране на документи, особено популярен сред академичната общност, главно сред математиците, физиците и информатиците. Създаден е с две основни цели:

Много хора приемат ТеХ като най-добрия начин за набиране на математически формули, но той сега се използва и за много други цели, най-вече под производната му форма LaTeX или друг пакет от шаблони. В допълнение на това, TeX се разпространява безплатно.

В края на 1970-те години Доналд Кнут започва разработването на ТеХ, а първата версия излиза след 1978 година. Кнут е подпомогнат от Гай Стийл, който пренаписва ядрото на ТеХ, така че използва езика под операционната система ITS. Първата версия на ТеХ е написана на програмния език SAIL.

Командите в ТеХ обикновено започват с наклонена черта– \, а параметрите им се задават с големи скоби– { }. TeX познава гръцките букви, огромна част от математическите символи, може да прави матрици, поддържа автоматично номериране на главите и параграфите, на фигурите и цитатите от библиографията. Изходният код е в текстов формат, и може да се разглежда с произволен текстов редактор, така че текстът на документа се набира директно. Вмъкването на формула в текста става, като кодът на формулата се огради с $, а ако формулата трябва да е на нов ред, тя се обгражда по този начин: \[ тук е формулата \]

Беше ли полезна тази статия?

Оцени я!

Среден рейтинг / 5. Брой гласове:

Ако намираш статията за полезна...

Последвай ни в социалните мрежи!

Съжаляваме, че тази статия не ти беше полезна!

Помогни ни да променим това!