Web resource

Концепцията на един уеб ресурс е примитивна в уеб архитектурата, и е използвана при определянето на неговите основни елементи. Терминът за първи път е въведен, за да се съобрази с целите на унифицирания локатор на ресурси (URL), но неговото определение е било допълнително разширен, за да включва референта на всеки универсален идентификатор на ресурси (RFC 3986), или интернационализираният ресурсен идентификатор (RFC 3987). В Семантичния уеб, абстрактните ресурси и техните семантични свойства са описани с помощта на семейството на езици, базирани на Resource Description Framework (RDF).

Концепцията на уеб ресурсите се е развила по време на уеб историята, от ранното понятие за статични адресируеми документи или файлове, до по-обща и абстрактна дефиниция, сега обхващаща всяко „нещо“ или лице, което може да бъде идентифицирано, име, адресирана или обработени, по всякакъв начин, в интернет като цяло, или в която и да е мрежова информационна система. Декларативните аспекти на ресурс (идентифициране и именуване) и неговите функционални аспекти (адресиране и техническо обслужване) не били ясно различими в началото на спецификациите на мрежата, както и самото определение на понятието е било предмет на дълго и все още открит дебат включващо трудни, а често и разбрани от малко, технически, социални, езикови и философски въпроси.

От документи и файлове до уеб ресурси

В началото на спецификациите на мрежата (1990 – 1994), терминът ресурс е едва използван като цяло. Мрежата е проектирана като мрежа от повече или по-малко статични адресируеми обекти, общо взето файлове и документи, свързани използвайки унифициран локатор на ресурси (URL). Уеб ресурс _ имплицитно дефиниран като нещо, което може да бъде идентифицирано. Идентифицирането зависи от два различни аспекта: именуване и адресиране; последното зависи само от протокола. Прави впечатление, че RFC 1630 не се опитва да определи като цяло идеята за ресурс; всъщност то използва термина до неговата поява в URI, URL и URN, и все още се говори за „Обекти на мрежата“.

[rfc:1738 В RFC 1738] (декември 1994 г.) допълнителни URL адреси, терминът ‘Универсална’ е на ‘униформа’. Документът прави по-систематично използване на ресурс за линкове към обекти, които са налични или може да бъдат разположени и са достъпни чрез интернет. Отново, термин ресурс самият изрично не е определено.

От уеб ресурси до абстрактни средства

Първото ясно определяне на ресурсасе намира в RFC 2396, през август 1998 г.:

Въпреки, че примерите в този документ са все още ограничени до физически лица, определението отвори вратата към по-абстрактни ресурси. Осигуряване на концепция се дава за самоличност, и тази идентичност се изразява с добре оформени URI (единен ресурсен идентификатор, надмножество на URL адреси), след това една концепция може да бъде ресурс също.

През януари 2005 г., RFC 3986 прави това разширяване на определението напълно ясен: „… абстрактни понятия могат да бъдат ресурси, като например операторите и операнди на математическо уравнение, видовете отношения (например,“ родител „или“ служител „) или числови стойности (например, нула, едно, и безкрайност).

Ресурси в RDF и семантичната мрежа

RDF също така показва определяне на анонимни ресурси или празни възли, което съвсем не е идентифициран с помощта на URI.

Беше ли полезна тази статия?

Оцени я!

Среден рейтинг / 5. Брой гласове:

Ако намираш статията за полезна...

Последвай ни в социалните мрежи!

Съжаляваме, че тази статия не ти беше полезна!

Помогни ни да променим това!