Философия

Енциклопедия

Жул-Анри Поанкаре

Жул-Анри Поанкаре (1854-1912) е френски математик, физик и философ. Основни приноси в теорията на аналитичните функции, диференциалните уравнения, в топологията, небесната механика, математичната физика. Родоначалник на конвенционализма. Източници „Българска енциклопедия А-Я“. Труд. 2002

Енциклопедия

Йохан Хайнрих Ламберт

Йохан Хайнрих Ламберт (1728-77) е немски философ, физик, астроном и математик. Най-значителният от предшествениците на И. Кант в областта на критиката на познанието и в областта на космологията. Един от създателите на фотометрията (закон на Буге-Ламберт). Доказва (1766) ирационалността на числото π. Трудове по алгебра, геометрия, сферична тригонометрия. Изследва кометните орбити. Източници „Българска енциклопедия“. Труд…. още »