Адвокат: – Спомняте ли си в колко часа започнахте аутопсията? Свидетел: – В 20:30 часа. Адвокат: – И по това време г-н Дентън е бил умрял? Свидетел: – Ако не, то когато приключих, със сигурност вече е бил умрял