Доктор пита новоназначената медицинска сестра: – Сестра, взехте ли кръв от пациента в шеста стая както ви казах? – Да, докторе. – Колко? – Колкото пусна! – По-точно? – Има-няма пет литра.