Една блондинка стои с увиснала глава над печката. Приятелката и я пита: – Муцка, защо стоиш така? А тя отговорила: – Защото учителят ми каза да си опичам акъла!