Главният лекар си взема една седмица отпуск и отива на лов. Връща се мрачен и навъсен. – Какво стана? – пита го старшата сестра. – Нищо не можах да убия! – жалва се докторът. – Е, ако си бяхте стояли в болницата..