Идва при психоаналитик клиент. Ляга на кушетката и мълчи. Психоаналитикът търпеливо чака. Минава един час в абсолютна тишина. Клиентът става, оставя 100 долара и сбогувайки се си тръгва. На следващия ден ситуацията се повтаря. И така още няколко пъти. Накрая психоаналитикът го попитал: – Няма ли все пак да ми разкажете какво ви безпокои? Клиента: – Жената, докторе. Не млъква нито за минутка. А тук при вас е толкова хубаво, тихо..