Лекарят към съпругата на пациента:
– Мъжът Ви нещо не ми харесва….
– И на мен, но децата го обичатЛекарят към съпругата на пациента:
– Мъжът Ви нещо не ми харесва….
– И на мен, но децата го обичатЛекарят към съпругата на пациента:
– Мъжът Ви нещо не ми харесва…. – И на мен, но децата го обичатЛекарят към съпругата на пациента: – Мъжът Ви нещо не ми харесва…. – И на мен, но децата го обичатЛекарят към съпругата на пациента: – Мъжът Ви нещо не ми харесва…. – И на мен, но децата го обичат!