– Не помислихте ли за вашата стара майка, когато извършихте кражбата? – Помислих, но нямаше нищо подходящо за нея