Попитали една блондинка: – Колко букви има в азбуката? – Осем. – Осем? Е, как така осем? – А, З, Б, У, К, А, Т, А – Осем.