Съдията към свидетеля: – Какво правихте на 21.06.2015 г. в 10:42 минути? – Седях в къщи, с календар в ръка и гледах часовника.