В болницата докарват мъж с тежки обгаряния. След внимателно оглеждане на тялото и серия рентгенови снимки, лекарят споделя с пациента: – Вие имате повече фрактури отколкото обгаряния! Пациентът отговаря: – С лопата ме гасиха, гадовете