В някакво ДКЦ в ЕС, след новите правила за лични данни. Излиза сестрата пред кабинета: – Във връзка с новите правила за лични данни, нямам право да ви викам по име. Затова – пациентът с трипера и сифилиса – моля, заповядайте!