География

Енциклопедия

Белоградчишки скали

Белоградчишките скали са фантастични скални фигури, високи до 200 м, които образуват ивица с дължина 30 км и ширина до 3 км. В скалния комплекс се обособяват четири основни групи. На изток е фалковската група. Внушителната Момина скала – сякаш огромна глава на момиче, поставя началото на скалната галерия. Тук са Пчелен камък, убежище на… още »

Енциклопедия

Лакатнишки скали

Лакатнишките скали се извисяват на левия долинен склон в Искърския пролом, между дълбоките долини на реките Пробойница и Доло.

Енциклопедия

Ледник

Ледниците са огромни ледени реки, които създават специфичен релеф с разнообразни форми. Те покриват по-малко от 10% от повърхността на Земята. През различните периоди от геоложкото минало обхватът им е бил много по-голям. Според учените продължителното застудяване на климата, известно като ледникова епоха, е започнало преди 3,5 млн. години. За последните 2 млн. години е… още »

Енциклопедия

Мисисипи

Мисисипи („Бащата на водите“ или Великата река, както я наричат индианците) е най-дългата река в САЩ. Тя извира от езерото Айтаска, сред горите на Северна Минесота, и се насочва на юг през щатите на Средния Запад и Големите езера. На юг реката очертава част от границата между Тенеси и Арканзас, както и двете западни граници на щата… още »

Енциклопедия

Океан

На Земята днес има 4 океана: Тихи, Атлантически, Индийски и Северен ледовит океан. Те са свързани помежду си и водата им циркулира благодарение на океанските течения, които се задвижват от общата атмосферна циркулация (постоянните ветрове). Океанските течения образуват циркулационни кръгове и имат ключова роля в преразпределението на топлината по Земята. Топлите океански течения се движат… още »

Енциклопедия

Побити камъни

Побитите камъни са единствени по рода си скални образувания у нас, които се нареждат сред редките причудливи скални феномени на света. Те се намират на около 18 км западно от Варна, от двете страни на шосето за София. Сред белите пясъци на полупустинната местност около град Белослав, селата Слънчево, Баново, Страшимирово и квартал Повеляново в Девня,… още »

Енциклопедия

Река

Реката представлява постоянен воден поток, който извира от високите части на релефа. Следва наклона на земната повърхност и се влива във водни басейни (по-големи реки, езера, морета, океани). Реките се подхранват от топящи се снегове и ледници, от дъждовни валежи, извори и подземни води. Реките имат различна дължина – най-дългите реки в света са над… още »

Енциклопедия

Рила

Рила е най-високата планина на Балканския полуостров и шеста по височина в Европа. Тя е блоково-разломна планина (хорст) с куполообразна форма. Част е от най-старата суша на Балканите – Македоно-Тракийския масив. Изградена е от гранити, гнайси и кристалинни шисти, формирани през палеозоя – преди повече от 250 милиона години. Алпийският релеф ма Рила е моделиран… още »

Енциклопедия

Чепинска котловина

Чепинската котловина се намира по течението на Чепинска река, между Баташката планина, ридовете Алабак и Къркария. Тя е най-обширната котловина в Родопите. Тя е разположена на 750-800 м н.в. и е почти елипсовидна по форма. Дълга е 18 км (запад-изток) и е широка от 4 до 7 км. Дъното ѝ е плоско, с леко хълмист релеф…. още »