Действия

Помощ

Редактиране на страници

От ЗонатаХ

This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.

Всяка статия в енциклопедията може да бъде редактирана от регистрираните потребители като се натисне бутонът "редактиране" (ще се покаже, след като натиснете на бутона „Действия“ горе вдясно (с три хоризонтални черти) ).

Предварителен преглед

Бутонът „Предварителен преглед“ Ви позволява да видите как ще изглежда страницата след вашата редакция, преди да сте я съхранили. Той се намира между бутоните „Съхраняване“ и „Показване на промените“, в долната част на страницата при режим на редактиране на дадена статия.

Малка промяна

При редактиране на дадена страница, ако единствено сте нанесли малки промени (например корекция на правописни грешки, добавяне на интервал или препратка), а не сте добавяли нови факти, можете да отбележите, че сте нанесли малка промяна.

Резюме на редакцията

Ако сте добавяли нови факти към съществуваща статия, е добра практика е да напишете кратко обяснение на промените, които сте нанесли, в полето "Резюме" между полето за редактиране и бутоните „Съхранение“ и „Предварителен преглед“.

Получер

Получер шрифт обикновено се използва само в началото на статията, където се дефинира. Ако са изброени и синоними или алтернативи на заглавието, те също се оформят в получер шрифт. Даден текст може да форматиран в получер по следния начин:

 1. Маркирайте желания текст
 2. Натиснете бутона „Получер (удебелен) шрифт“, изобразен като голямо удебелено „А“ и намиращ се в горния най-ляв ъгъл на полето за редактиране.

Курсив

Курсив се използва за открояване на части от текста:

 • думи на чужд език, при изясняване етимологията на термините;
 • латинските наименования на биологичните видове;
 • заглавията на литературни и музикални произведения, или глави от произведенията, филми и техните епизоди, видеоигри и т.н.

Даден текст може да форматиран в курсив по следния начин:

 1. Маркирайте желания текст
 2. Натиснете бутона „Курсивен (наклонен) шрифт“, изобразен като голямо наклонено „А“ и намиращ се в горния най-ляв ъгъл на полето за редактиране, вдясно от бутона „Получер (удебелен) шрифт“.

Препратки

Препратките позволяват на потребителите да получават повече информация, тъй като докато четат дадена статията, могат да кликнат върху някоя от създадените други препратки в текста и така да получат и друга информация, свързана със статията. Препратките са два вида:

 • вътрешни (които препращат към друга статия от ЗонатаХ);
 • външни препратки (които препращат към други сайтове).

Препратка може да бъде добавена по следния начин:

 1. Оставете курсора на мишката на мястото, където искате да има препратка;
 2. Натиснете бутона „Препратка“, намиращ се в горния ляв ъгъл на полето за редактиране, вдясно от бутона „Курсивен (наклонен) шрифт“;
 3. Ще се отвори прозорец със заглавие „Вмъкване на препратка“;
 4. Изберете в долната му част какъв вид ще бъде препратката: вътрешна (към уики-страница) или външна (към външна уеб-страница);
 5. В първото поле („Страница или URL за свързване): ако сте избрали вътрешна препратка, напишете единствено името на статията, а ако сте избрали външна препратка поставете адреса на съответната уеб страница;
 6. Във второто поле („Показван текст) напишете текста, под който да се показва препратката.
 7. Натиснете бутона „Вмъкване на препратка“

Подзаглавия

Съдържанието на статията може да бъде разделено чрез подзаглавия. Съществуват четири нива на подзаглавия, като най-високото е „Ниво 2“, а най-ниското – „Ниво 5“.
Подзаглавие може да бъде добавено по следния начин:

 1. Оставете курсора на мишката на мястото, където искате да има подзаглавие;
 2. Натиснете бутона „Допълнително“, намиращ се в по средата в горната част на полето за редактиране;
 3. Натиснете върху падащия списък „Заглавие“, намиращ се в новопоявилия се ред с бутони в горната част на полето за редактиране;
 4. Изберете кое ниво нива на подзаглавие искате да добавите
 5. Напишете текста на подзаглавието на мястото на появилия се текста „Текст на заглавието“.

Категории

Препоръчително е статиите да бъдат добавяне към категории, за да бъдат откриваеми за потребителите, които разглеждат категориите със статии на определена тема. Добавянето на статия към определена категория става по следния начин:

 1. В режим на редактиране на дадена статия, отидете в най-отдолу след текста и оставете курсора на мишката там;
 2. Натиснете бутона „Препратка“, намиращ се в горния ляв ъгъл на полето за редактиране, вдясно от бутона „Курсивен (наклонен) шрифт“;
 3. Ще се отвори прозорецът със заглавие „Вмъкване на препратка“;
 4. Изберете в долната му част препратката да бъде вътрешна (към уики-страница);
 5. В първото поле напишете името на желаната категория в следния формат:

[[Категория:Компютърни науки]]

 1. Натиснете бутона „Вмъкване на препратка“