История

Енциклопедия

Ab urbe condita

Ab urbe condita (Anno Urbis Conditae: AUC или a.u.c. или a.u.) е латински израз и означава „от основаването на града“, като се има предвид Рим. Този израз е използван от римските историци за летоброене, за чието начало се е смятал 21 април 753 пр.н.е., тоест третата година след шестата Олимпиада. „Ab urbe condita“ се нарича… още »

Енциклопедия

Acta diurna

С името Acta diurna (от лат.: дневни съобщения) римският консул Гай Юлий Цезар въвежда дневен бюлетин на новините, едновременно първият вестник, който излиза от 59 пр.н.е. до най-малко 235 г. (вероятно не винаги ежедневно). Разпространява се от частни предприятия чрез преписване и въвеждане и на други новини. Те се грижат и за изпращането на вестника… още »

Енциклопедия

Ager publicus

Ager publicus (на български: обществена земя) e държавната земя около Рим по времето на Римската република. Измерването и раздаването на тази земя за частна собственост (ager privatus) е в задължението на Decemviri Agris Dandis Adsignandis. От 2 век пр.н.е. това води до големи разногласия като реформите на Гракхите. Създават се редица аграрни закони като:

Енциклопедия

Annales regni Francorum

Аналите на Франкската империя (на латински: Annales regni Francorum; ARF; Annales Laurissenses maiores), (на немски: Annalen des Fränkischen Reiches; Reichsannalen; Einhardsannalen) са латински имперски анали за събитията във Франкската империя през 8 и 9 век. Авторите на имперските анали от три части не са известни с имената им. Те са писани в двора на Карл… още »

Енциклопедия

Bellum Africum

Като Африканска война (на латински: Bellum Africum) се нарича походът на Гай Юлий Цезар по време на римските граждански войни против привържениците на Гней Помпей и Сенатските партии в римската провинция Африка. След Битката при Фарсал противниците на Цезар се събират и сключват съюз с Юба I, кралят на Нумидия. След по-малко от шест месеца… още »

Енциклопедия

Bellum Alexandrinum

Bellum Alexandrinum или De bello Alexandrino (Александрийската война) е историческо произведение на латински за проведените битки на Гай Юлий Цезар и неговите офицери през перода от септември 48 пр.н.е. до август 47 пр.н.е. (по юлианския календар). Произведението принадлежи към т.н. Corpus Caesarianum. Книгата е в 78 капитли и е продължение на коментарите, написани лично от… още »

Енциклопедия

Bellum Hispaniense

Bellum Hispaniense или De Bello Hispaniensi (разказ за Испанската война на латински) е книга, написана вероятно от Юлий Цезар. Книгата разказва детайлирано за похода на Цезар на Иберийския полуостров.

Енциклопедия

Calceus

Calceus (мн.ч.: Calcei) са обувките на римските граждани. Те са от кожа с подметка, от която кожени ленти се омотават около крака и се връзват с връзки. Броят на връзките зависи от ранга. До кокалчето, затворени или със свободни пръсти ботуши се носят извън дома към тогата. Към туниката и в къщи се носят сандали,… още »

Енциклопедия

Corpus Inscriptionum Latinarum

Corpus inscriptionum Latinarum (акроним с абревиатура: CIL), „Свод на латинските надписи“ е сбор от надписите на латински език от епохата на античността. CIL е едно от най-пълните и може би най-цитирано издание от този род като изключително важен източник по антична епиграфика. Латинските надписи в CIL разкриват непосредствено обществения и частния живот в Древен Рим,… още »

Енциклопедия

Cui bono

„Cui bono?“ (на латински: „Qui bono?“, в превод: „В чия полза?“) e въпрос, с който се изказва становището, че съмнението при едно престъпление пада по-скоро върху този, който има най-много полза от това. Римският оратор и държавник Цицерон изпозва пръв този въпрос при защитната му реч Pro Roscio Amerino при процеса на Секст Росций от… още »