Литература

Енциклопедия

Абагар

Молитвеник, първата българска печатна книга. Съставена и печатана на кирилица в Рим през 1651 от Ф. Станиславов. Името произхожда от поместеното апокрифно послание на цар Абагар до Исус. Запазени са 5 екземпляра в чужбина и 1 в Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София.

Енциклопедия

Абай Кунанбаев

Казахски поет просветител, композитор. Роден е през 1845 г., а умира през 1904.Родоначалник на казахската писмена литература и на съвременния казахски литературен език. Лирична и сатирична поезия със социално-битова тематика.

Енциклопедия

Абас Махмуд ал Акад

Египетски поет и публицист, член на Арабската академия в Дамаск (1926) и в Кайро (1936). Един от основоположниците на романтичната школа – диван. Поетични сборници „Събуждане“, „Призраци“, „Нощни мъки“, преводи, религиозно-философски и литературни изследвания.

Енциклопедия

Абе Кимифуса

Познат като Абе Кобо. Японски писател авангардист. Философски романи за отчуждението – „Жената в пясъците“, „Чуждо лице“, „Изгорената карта“, „Тайна среща“, пиеси, разкази.

Енциклопедия

Абу Атахия

Арабски поет. Придворен панегирист при Харун ар Рашид и други абасидски халифи. Представител на философско-аскетичното направление в арабо-мюсюлманската литература, създател на специфичния жанр на лирическата поезия – зухдия.

Енциклопедия

Абу Нуас

Арабски поет от персийски произход. Придворен поет при абасидските халифи. Спазва традиционните похвати в панегирика, обръща се към сатирата и елегията. Създава жанр, описващ ловни сцени – тардия, както и хамрия – стихове за виното. Известен предимно с хедонистичната си поезия.

Енциклопедия

Абу Тамам

Арабски поет от гръцки произход. Обръща се към различните традиционни жанрове, но като придворен поет при абасидските халифи пише най-често панегирици. Поезията му е в духа на древните образци, разнообразена с нови стилистични фигури. Съставя няколко антологии на езическата и ранноислямската поезия. Сред запазените му творби най-ценна се смята „Книга за доблестта“, подредена по жанров… още »

Енциклопедия

Абу Шакур Балхи

Персийски поет класик, автор на запазената откъслечно дидактична поема „Книга на съзиданието“.

Енциклопедия

Авангардизъм

Най-радикалната насока на модерното изкуство и литература. Възниква в началото на 20 в. като отрицание на романтизма и академизма. Стреми се към ново развитие на изразните средства и на естетическите схващания; в архитектурата – към опростени форми, целесъобразна конструкция, създаване на социална архитектура. Основа на авангардизма са идеите на Льо Корбюзие, школата „Баухаус“, движението „Де… още »

Енциклопедия

Авеста

Древноирански комплекс от текстове, съставен и сакрализиран за нуждите на зороастризма и на маздеизма; частично запазен до наши дни. Състои се от 5 части. Съдържа молитвени песнопения, религиозни наставления, химни и др. Най-древни са т.нар. гати – молитви, за чийто автор се приема Заратустра. Написан на авестийски език, който с течение на времето става неразбираем;… още »