Музеи

Архитектурно-етнографски комплекс „Етъра“

Архитектурно-етнографският комплекс „Етъра“ се намира в Средния Предбалкан, на 8 км южно от град Габрово, в живописната тясна долина на река Сивек, ляв приток на Янтра. Той пресъздава на живо старите занаяти на балканджиите в този край, изпълнявани с автентични инструменти и механизми, задействани главно от водната тяга.