Науки за Земята

Енциклопедия

Абисал

Абисал е екологичната зона в дълбоките части на водните басейни. За него е характерна липсата на светлина, постоянна температура (1-2 °С), соленост около 35 ‰, хидростатично налягане 30-60 МРа. Зонта е обитавана от абисалните животни.

Енциклопедия

Абисално дъно

Абисалното дъно е район, част от дъното на Световния океон и самостоятелна морфоструктура, разположена непосредствено след континенталното подножие. Намира се на дълбочина от около 3000-6000 m. Площ му се равнява на около 77 % от цялото океанското дъно. Изградено е основно от базалти, припокрити с дълбоководни морски утайки с малка дебелина. За района на Абасалното дъно… още »

Енциклопедия

Аблация

Геоморфология Аблацията представлява плоскостна ерозия и денудация, което включва процесите, свързани с отнасянето на изветрителните продукти. Глациологията В глациологията аблацията означава намаляване на масата на ледника или на снежната покривка, породено от стапяне, изпарение или механично отнасяне на леда, отчупване на айсберг и др.