Цитати

„Безпокойството“ е дума, която не си позволявам да използвам.

Цитати от Дуайт Айзенхауер

Аз виждам образа, но моето въображение не може да ми нарисува художника на този образ. Виждам часовника, но не мога да си представя часовникаря. Човешкият ум не е в състояние да си представи четирите измерения. Как може тогава да си представи Бога, пред Когото хилядите години и хилядите измерения са като едно?

Алберт Айнщайн

Аз лично много, твърде много съм задължен на кореспондентната игра.

Цитати от Александър Алехин

Аз не играя на шахмат – в шахмата аз се боря.

Цитати от Александър Алехин

Аз осъждам нуждата или употребата на войски навсякъде, за да бъдат принудени американските граждани да се подчинят на конституционни съдилища.

Цитати от Дуайт Айзенхауер

Аз охотно съчетавам тактическото със стратегическото, фактическото с научното, комбинационното с позиционното, при което се стремя да удовлетворя изискваният на всяка една позиция.

Цитати от Александър Алехин

Аз постоянно изпитвам провал от факта, че моята работа никога не е толкова добра, колкото искам да бъде. Така че аз живея с провала.

Цитати от Джеръми Айрънс

Аз презирам хората, които се движат по края – от дясно или от ляво – и мятат камъни по този, който е в средата.

Цитати от Дуайт Айзенхауер

Аз ще настоявам, че евреите са направили повече за цивилизоването на хората, от който и да е друг народ.

Цитати от Джон Адамс

Ако “A“ е успехът в живота, то тогава “A“ е равно “x“ + “y“ + “z“, където “x“ е работата, “y“ е забавлението, а “z“ е да си държиш устата затворена.

Алберт Айнщайн