Ако един проблем не може да бъде решен, увеличете го.

Цитати от Дуайт Айзенхауер