Ако хората могат да направят оръжията толкова ужасни, че да накарат мисълта за глобална война да включва и представата за самоубийство, с основание бихте си помислили, че човешката интелигентност и разбирания вклюват също и възможността да се намери мирно решение.

Цитати от Дуайт Айзенхауер