Ако искаш тотална сигурност, иди в затвора. Там ще те хранят, обличат, ще ти оказват медицински грижи и други такива. Единственото нещо, което липсва, е… свободата.

Цитати от Дуайт Айзенхауер