Ако кучето е най-добрият приятел на човека, то това куче има проблем.

Цитати от Едуард Аби