Целта на човешкия живот и смисълът на щастието се заключават в това човек да даде максимумът, на който е способен.