Човек знае доста повече, отколкото разбира.

Цитати от Алфред Адлер