Чувствам се принуден да говоря на език, който в известен смисъл е съвсем нов и който аз, който съм прекарал по-голямата част от своя живот във военната професия, никога не бих предпочел да използвам. Този нов език е езикът на атомната война.

Цитати от Дуайт Айзенхауер