Фактите са упорити неща. Независимо какви са желанията ни, склонностите ни и какво ни диктуват страстите, това не може да се отрази на фактите и доказателствата.

Цитати от Джон Адамс