Глезените са почти винаги чисти и добре изглеждащи, но коленете – почти никога не са.

Цитати от Дуайт Айзенхауер