Има много неща, които не са наред във Вашингтон. Едно от тях е, че всеки е твърде далече от дома.

Цитати от Дуайт Айзенхауер