Което е естествено, не е безобразно.

Цитати от Авъл Корнелий Целз