Колкото по-корумпирано е едно общество, толкова повече са законите му.

Цитати от Едуард Аби