Колкото повече минават годините, толкова повече мъдрост намирам в древното правило най-важните неща да се правят най-напред. Това е процес, който често смалява и най-сложните човешки проблеми до напълно управляеми размери.

Цитати от Дуайт Айзенхауер