Лидерството е изкуството да накарате някого да направи нещо, което вие искате да направи, защото той иска да го направи.

Цитати от Дуайт Айзенхауер