Любовта към ближния е ограничена от това, доколко всеки човек обича самия себе си.

Цитати от Августин