Мирът и справедливостта са двете страни на една и съща монета.

Цитати от Дуайт Айзенхауер