Мнението на военните не струва и цент – дори по военните въпроси.

Цитати от Дуайт Айзенхауер