Навикът, ако не му се противопоставяме, става необходимост.

Цитати от Августин