Най-безспорният начин да се покаже какво означава за нас властта на закона във всекидневния живот е да си спомним какво се случваше, когато нямаше власт на закона.

Цитати от Дуайт Айзенхауер