Най-добрата похвала е тази, която идва от човек, на когото нищо добро не си направил.

Цитати от Абу ал Фарадж