Най-доброто лекарство е спокойствието.

Цитати от Авъл Корнелий Целз